Welkom op onze website.

Industriële controle

Er zijn verschillende soorten controlesystemen die worden gebruikt in de industriële productie, waaronder toezichthoudende controle- en data-acquisitiesystemen (SCADA), gedistribueerde controlesystemen (DCS) en andere kleinere controlesysteemconfiguraties zoals programmeerbare logische controllers (PLC) die vaak worden aangetroffen in de industriële sectoren. en kritieke infrastructuren.

ICS'en worden doorgaans gebruikt in industrieën zoals elektriciteit, water, olie, gas en data. Op basis van gegevens die worden ontvangen van op afstand gelegen stations, kunnen geautomatiseerde of door een operator aangestuurde toezichtcommando's worden gepusht naar bedieningsapparaten op afstand, die vaak veldapparaten worden genoemd. Veldapparatuur bestuurt lokale activiteiten zoals het openen en sluiten van kleppen en stroomonderbrekers, het verzamelen van gegevens van sensorsystemen en het bewaken van de lokale omgeving op alarmcondities.